Vizija

Varen prostor in medpresečna praksa

GemSe ustvarja prostor za eksperimentiranje z drugačnimi življenjskimi slogi, prostor za učenje in delo. In to zelo praktično, z obema nogama trdno na tleh.

Z delavnicami, vrtom, kuhinjo in vsem, kar sodi zraven. Prostor, ki lahko daje smisel in zagotavlja zavetje ljudem, ki ga potrebujejo. Ta prostor je karseda medpresečen.

Kvirovsko-feminističen in kritičen do patriarhata

Med ostalimi, je naše osnovno razumevanje kvirovsko-feministično, kar pomeni, da jasno naslavljamo patriarhat kot vir številnih družbenih problemov. V GemSe nam gre za preizkušanje in razvijanje struktur, ki lahko nadomestijo patriarhalni in kapitalistični tok naše sedanje družbe, predvsem z vzpostavljanjem drugačnih odnosov in z radikalno nežnostjo.

Delitev denarja in dohodka

Ker kapitalizem z vsemi svojimi posledicami prispeva k temu, da ljudje živimo v negotovih razmerah, v katerih nimamo ne časa ne energije, da bi se lotili potrebnih sprememb, v Gemse živimo skupnostno ekonomijo, zato da bi drug_a drugo_ega podprle_i pri učenju drugačnih oblik ekonomskih dejavnosti in jih nenazadnje tudi ponesle_i v svet.

Kolektivizacija zemlje in tal

To vključuje tudi kolektivizacijo lastništva. Vse kar smo in še bomo kupile_i, kupujemo kot društvo, kot združenje. S tem smo dosegle_i trajni umik tega dragocenega prostora s trga nepremičnin in ga iztrgale_i običajni logiki dedovanja.

Ohranjanje ekoloških in družbenih virov

V sredici naših zavzemanj sta skrb za regionalno gospodarstvo in našo neposredno družbeno sestavo, saj menimo, da so prav drobno kmetijstvo, lokalni družbeni in gospodarski krogotoki ter skrbna raba virov osrednji elementi sprememb, ki jih želimo videti v svetu, ki ga zaznamujejo podnebna, socialna in zdravstvena kriza.

Več raznolikosti

Raznolikost je za nas pomembna. Zato smo protifašistke_i in protirasistke_i ter skrajno resno jemljemo trenutna avtoritarna in desničarska konzervativna dogajanja.